Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 44-54, бібліогр.31, укр.
УДК: 577(112+354.9)+57(085.2+086.164)+ 616-006.6

ОТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА
СЕКРЕТОРНОЇ ФОРМИHB-EGF ЛЮДИНИ
ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ
ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

Н. В. Короткевич, Д. В. Колибо,  А. Ю. Лабинцев,  C. І. Романюк, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Отримано рекомбінантний аналог секреторної форми гепаринзв’язувального фактора росту людини (sHB-EGF), що подібний до епідермального фактора росту, і досліджено його функціональну активність, а також можливості створення на його основі тест-системи для виявлення дифтерійного токсину (ДТ). Показано здатність одержаного sHB-EGF зв’язувати ДТ і гепарин, а також стимулювати in vitro проліферацію клітин лінії 3Т3, що походить з фібробластів мишей лінії Balb/c. Константа афінності рекомбінантного sHB-EGF до ДТ, розрахована за методом Фріге, становила 1,67•108 М–1, що відповідає константі афінності природної форми рецептора. Рекомбінантний sHB-EGF було використано замість перших антитіл в імуноензимному «сендвіч»-аналізі для виявлення ДТ. Чутливість розробленого методу становила 1,9 нг/мл. Отриманий біотехнологічний продукт може набути застосування як компонент тест-систем для діагностики дифтерії або лікарських засобів для стимуляції регенеративних процесів, а також як реагент для фундаментальних досліджень.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний фактор росту, що подібний до епідермального фактору росту людини, секреторна форма, рекомбінантний протеїн, тест-система, дифтерійний токсин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008