Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 37-43, бібліогр.67, рос.
УДК:   616.72-002-092.4

ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ
ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ

Г. О. Ковальов, Б. П. Введенський, Б. П. Сандомирський

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Описано методи моделювання остеоартрозу великих суглобів в експерименті. На підставі даних літератури проаналізовано й узагальнено технологічні прийоми моделювання остеоартрозу в лабораторних тварин. Показано, що існуючі експериментальні моделі не є універсальними і відображають, як правило, одну з ланок етіопатогенезу. Подано практичні рекомендації щодо вибору технологічних прийомів залежно від завдань дослідження.

Ключові слова: остеоартроз, експериментальні моделі, великі суглоби.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008