Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С 46 – 51, библ. 10, рус.
УДК: 57.08:636:31

Українська академія аграрних наук, Київ
Інститут тваринництва УААН, Харків
Запропоновано спосіб підвищення відтворюваності результатів кріоконсервування ембріонів миші та великої рогатої худоби, який дає можливість звести до мінімуму вплив індивідуальних властивостей біооб’єкта і особливостей зв’язаних між собою технологічних операцій. Встановлено значний вплив стану нативних ембріонів на показники їхньої життєздатності під час оцінювання вибраного способу кріоконсервування. Оцінка ефективності кріоконсервування ембріонів великої рогатої худоби, визначена за показником відносного приживлення деконсервованих і нативних ембріонів, дала можливість знизити вплив індивідуальних властивостей і умов проведення трансплантації більше ніж у два рази (розкид 79.92%).
Ключові слова: відтворюваність, ембріони миші та великої рогатої худоби, оцінка ефективності, кріоконсервування, індивідуальні властивості.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008