Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С. 41-45, бібл. 8, рос.
УДК: 57.085.23:615.361.018.5.013.8

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Харківський національний технічний інститут «НТУ ХПІ»
У роботі вивчено вплив низьких температур на артерії свині під час створення безклітинних ксеногенних скафолдів судин. У групі заморожених-відтанутих артерій (n =15) спостерігали часткову децелюляризацію ендотелію, зміну структури сполучнотканинних волокон при збереженні властивостей міцності судин.
Ключові слова: судинні протези, скафолди, біоінженерія, децелюляризація.
© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008