Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С. 35-40, бібл.. 14, укр..
УДК 577.151.083:615.917


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Описано метод отримання фібрино(гено)літичного ензиму з отрути Agkistrodon blomhoffii ussuriensis у трихроматографічні стадії. Одержаний ензим (бломулізин) – типовий представник одноланцюгових металопротеїназ отрути змій з молекулярною масою 30 кДа, який високоефективно гідролізує Аα- та Вβ-ланцюги фібриногену. γ-Ланцюг фібриногену при цьому залишається інтактним. Показано, що в різних модельних системах in vitro бломулізин не впливає на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном, але достовірно інгібує їх AДФ-та адреналінстимульовану агрегацію.

Ключові слова: фібрино(гено)літичний ензим, отрута змій, щитомордник, фібриноген, тромбоцити.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008