Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С. 27- 34, бібл. 29, укр..
УДК 577.151.6


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
З отрути Echis multisquamatis очищено протеїназу, що мала фібриногеназну активність. Молекулярна масса ензиму, визначена електрофорезом у ПААГ за присутності SDS, становила 35 ± 1 кДа. Інгібіторний аналіз показав, що ензим належить до родини серинових ендопептидаз. Він гідролізував X-X-R-pNa похідні трипептидів і розщеплював Вβ-ланцюг фібриногену. Молекулярна маса відщеплюваного пептиду, що становила 3,0 кДа, дозволяє припустити, що фібриногеназа розщеплює пептидний зв’язок ВβR23-E24. Кm цієї реaкції становила 8 µM.
Ключові слова: β-фібриногеназа, фібриноген, отрута Echis multisquamatis.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008