Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Бiотехнологiя» Т. 3, № 1, 2010
С. 52  - 57, бібл. 21, рос.
УДК: 57.085.23:615.361.018.5.013.8


Iнститут проблем крiобiологiї та крiомедицини НАН України, Харкiв
Державний науково-контрольний iнститут бiотехнологiї та штамiв мiкроорганизмiв УААН, Київ
Вивчено дію низькомолекулярної (до 5 кДа) фракцiї, що отримана з кордової крові великої рогатої худоби, та препарату порівняння Актовегін на адгезивнi властивості диплоїдної культури ембріональних фібробластів людини та перещеплюваної лінії ВНК-21 clone 13. Показано, що додавання зазначених препаратів до складу регенераційних середовищ підвищує ефективність прикріплення кріоконсервованої перещеплюваної лінії і не впливає на кількість прикріплених клітин кріоконсервованої диплоїдної культури, а також збільшує швидкість розшаровування та прийняття характерної морфології клітин на підложці вивчених культур. Встановлено більшу ефективність за досліджуваними показниками фракції з кордової крові у складі регенераційних середовищ порівняно з Актовегіном.
Ключовi слова: lowmolecular fraction from cord blood, cell cultures, cryopreservation, regenerative media, adhesion.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008