Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 44-54, Бібліогр.101, рос.
УДК 612.393:577.151.6+547.972


Бремен, Німеччина

Структурні особливості ізофлавонів сої визначають їхню біологічну активність: антиоксидантну, інгібіторну, незначну естрогенну та антиестрогенну (внаслідок структурної близькості до естрогенних гормонів). Ізофлавони нетоксичні, а сою широко використовують в комерційних дитячих дієтах. Високе споживання сої в Японії і Китаї корелює з низькою серцево-судинною та онкологічною патологією. Антиоксидантний та естрогенний ефекти ізофлавонів зумовлюють нормалізуючий вплив на вміст холестеролу, тригліцеридів, пероксидацію ліпопротеїнів, на ліпідний обмін загалом. Інгібуюча дія ізофлавонів на тирозинкіназу, топоізомеразу, орнітиндекарбоксилазу, диференціювальний та антипроліферативний ефекти обмежують індукцію і розвиток новоутворень, передусім гормонозалежних.

Ключові слова:  ізофлавони, біологічна активність, практичне застосування.
 

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008