Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 64-73, Бібліогр.30 укр.
УДК 577.152.3: 543.645.4: 543.554


Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Інститут картоплярства ААН України, смт Немішаєве Бородянського рну Київської обл.
 

Для проведення лабораторних досліджень та масового скринінгу складу глікоалкалоїдів у картоплі запропоновано 2 протоколи проведення аналізу за допомогою потенціометричного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів й ензиму бутирилхолінестерази. Підібрано оптимальну процедуру підготовки проб картоплі, відпрацьовано методики та протоколи вимірювання вмісту глікоалкалоїдів, вивчено вплив умов зберігання досліджуваних проб на величину відгуку сенсора. Проведено кількісний аналіз складу глікоалкалоїдів у 24 сортах картоплі врожаю 2007 р. та 30 сортів врожаю 2008 р., вирощених на експериментальній базі Інституту картоплярства Академії аграрних наук України.

Ключові слова: глікоалкалоїди, біосенсор, бутирилхолінестераза, рНчутливий польовий транзистор, картопля.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008