Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 29-43, Бібліогр.32, рос.
УДК 547.426.2.057

Огляд присвячено сучасному стану досліджень біологічної активності фосфоровмісних та безфосфорних представників класу алкільних гліцероліпідів. На підставі експериментальних статей, опублікованих в останнє десятиріччя, обговорюються питання стереоспецифічності гліцероліпідів з простим ефірним зв’язком та їхні біологічні властивості: протипухлинна активність, здатність інгібувати мембранозв’язану протеїнкіназу С, антагоністичний ефект стосовно чинника активації тромбоцитів і ВІЧ-блокувальна дія, а також можливість їх застосування в біотехнології, зокрема в генній терапії.
Ключові слова: гліцероліпіди з простим ефірним зв’язком, едельфозин, біологічна активність алкільних гліцероліпідів, біотехнологія.
© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008