Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 9-22, Бібліогр.102, рос.
УДК 577.157.2

РЕКОМБІНАНТНА АНТИКОАГУЛЯНТНА ФОРМА α-ТРОМБІНУ ЛЮДИНИ

М. В. Колодзейська, В. І. Грищук, Т. М. Чернишенко, Е. І. Юсова, Т. В. Гриненко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

В огляді розглянуто мутантні форми тромбіну, які спричинюють істотні зміни геометрії активного центру, блокування субсайтів зв’язування субстратів, що розташовані в окремих петлях молекули ензиму, що зумовлює зміну конформаційної рухомості молекули і, отже, активності ензиму. Питання алостерії тромбіну є важливим для ідентифікації взаємозв’язку між його структурою і функціями тромбіну, а також для розвитку нового напряму в терапії.

Ключові слова: рекомбінантний тромбін, алостерія, мутагенез, протеїн С, тромбомодулін, антикоагулянтна функція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008