Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 55-66, Бібліогр. 62, укр.
УДК: 546.26.043

ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ ЯК НОВИЙ КЛАС
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ

С. В. Прилуцька, О. В. Ременяк,  Ю. В. Гончаренко, Ю. І. Прилуцький

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

Узагальнено дані щодо фізико-хімічних властивостей, біосумісності, цитотоксичності, мембранотропної і термічної дії вуглецевих нанотрубок, що уможливлюють використання їх у біотехнології та медицині.

Ключові слова: одностінні та багатостінні вуглецеві нанотрубки, цитотоксичність, біосумісність, мембранотропна дія, біотехнологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008