Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

  2 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 42-54, Бібліогр. 34, укр.
УДК: 577.152.32

МІКРОБНІ α-ГЛЮКОЗИДАЗИ:КЛАСИФІКАЦІЯ, СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ


Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ
 
В огляді наведено дані літератури щодо систематичного положення мікробних α-глюкозидаз у сучасній номенклатурі ензимів, яка ґрунтується на їхній субстратній специфічності та молекулярній будові. Подано відомості стосовно розповсюдженості цих ензимів серед мікроорганізмів, у тому числі екстремофільних, їхніх фізико-хімічних і каталітичних властивос
 
Ключові слова: α-глюкозидаза, класифікація, властивості, специфічність, механізм дії.
 

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008