Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 23-41, Бібліогр. 90, укр.
УДК: 577.152.32

Огляд присвячено ензиматичним системам мікроорганізмів, що забезпечують біодеградацію целюлози. Розглядаються питання класифікації ендо-, екзоглюканаз та α-глюкозидаз, регуляції їх біосинтезу в мікробній клітині, загальних властивостей та умов виділення й очищення. Особливу увагу приділено порівнянню целюлозодеградуючих систем аеробних та анаеробних мікроорганізмів, їхнім структурним та функціональним особливостям. Наведено дані щодо сучасних уявлень про механізми біодеструкції целюлози.

Ключові слова: целюлази, деградація целюлози, властивості, структура та функції целюлаз, механізм дії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008