Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

 

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 9-22 , Бібліогр. 95, рос.
УДК 615.37: 615.246.2

ІМУНОСОРБЦІЯ В ЛІКУВАННІ АВТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

К. І. Бардахівська, Н. М. Гуріна, Т. М. Кучмеровська, В. Г. Ніколаєв

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

  Огляд ґрунтується на даних застосування імуносорбції для лікування автоімунних захворювань. Зроблено акцент щодо найбільш поширених автоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, розсіяний склероз та ін. Також наведено основні відомості щодо патогенезу цих захворювань. У зв’язку зі складністю механізмів, які лежать в основі автоімунних захворювань, їх лікування, окрім використання традиційної терапії, вимагає нових підходів і методів. Одним з них, як підтверджують дані літератури та наші дослідження, є імуносорбція. Продемонстровано, що імуносорбція може використовуватись як самостійний, так і додатковий метод у комплексній терапії автоімунних захворювань завдяки її високій ефективності та безпечності в застосуванні.

Ключові слова: імуносорбція, імуносорбент, автоімунні захворювання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008