Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 111-117, Библиогр. 16, укр.
УДК: 615.373: 535..394:620.266.1

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

 

Досліджено можливість використання оптичного імунного біосенсора на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу для експресного визначення трихотеценового мікотоксину Т-2 в розчинах. Запропоновано два варіанти визначення Т-2 токсину за допомогою імуносенсора: «прямий» аналіз, що забезпечує граничну межу визначення сенсора на рівні 20 нг/мл, та «конкурентний» — 1 нг/мл. Проаналізовано ефективність використання органічних сполук — поліелектролітів та тіолів — для модифікації чутливої поверхні спектрометра поверхневого плазмонного резонансу у випадку «прямого» визначення Т-2 токсину в розчинах. Застосування модифікації поверхні додекантіолом дає змогу досягти межі визначення сенсора на рівні 5 нг/мл, поліелектролітом — 2 нг/мл у разі використання як полі-, так і моноклональних антитіл.
 

Ключові слова: іммобілізація, Т-2 токсин, поверхневий плазмонний резонанс, поліелектроліти, додекантіол.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008