Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 78-85, Бібліогр. 13, укр.
УДК: 577(087.1+112.4)


Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, Киев
Оптимізовано метод отримання кон’югатів наночастинок золота з рекомбінантним фрагментом протеїну А Staphylococcus aureus для використання в імунохроматографічних тест-системах. Проаналізовано вплив основних компонентів реакційної суміші на розмір частинок золота та його кон’югатів з фрагментом протеїну А, їхню гомогенність, стабільність та ефективність розпізнавання імуноглобулінів. Запропоновано методи для швидкого визначення розмірів синтезованих наночастинок золота з використанням оптичних характеристик.

На основі одержаних результатів висунуто рекомендації щодо отримання кон’югатів наночастинок золота з фрагментом стафілококового протеїну А, які можна застосовувати у швидких іммунохроматографічних тестсистемах.

Ключові слова: наночастинки золота, протеїн А, Staphylococcus aureus, імуноглобулінзв’язувальна активність, імунохроматографічні тест-системи, електронна мікроскопія, лазерна кореляційна спектроскопія, спектрофотометрія, RGB-спектр.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008