Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 86-97, Бібліогр. 13, рус.
УДК: 546.28+577.115/.15+581.4+615.9:001.5


Государственное учреждение «Институт медицины труда АМН Украины», Киев
У тримісячному експерименті проведено порівняльне дослідження впливу на організм щурів-самців Вістар порошків наночастинок аморфного високодисперсного кремнезему (6–7 нм і 54–55 нм) та порошку стандарту грубодисперсного Люберецького кварцу ПК-3 після одноразового інтратрахеального введення у дозі 50 мг. У динаміці експерименту спостерігали: еозинофільну реакцію в периферичній крові; переважне формування клітинної реакції гіперчутливості негайного типу; порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у легенях, печінці, в еритроцитах і плазмі крові; пригнічення пероксидного окиснення ліпідів у плазмі крові й легенях та активацію в печінці; зміни антиоксидантного захисту організму з розвитком антиоксидантної недостатності; клітинних мембран гепатоцитів та активності холінестерази. Встановлено зростання ушкоджувального впливу порошків наночастинок на організм щурів до кінця експерименту. Зроблено висновок про небезпечність для здоров’я інгаляційного надходження наночастинок високодисперсного кремнезему до організму працюючих в умовах їх виробництва.
 

Ключові слова: наночастинки кремнезему, Люберецький кварц ПК-3, інтратрахеальне введенння, лейкоцити крові, пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист організму.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008