Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 98-104, Бібліогр. 25, англ.
УДК: 581.33:582.663:575.113:575.21
Державний університет ім. Стівена Остіна, Накедочес, Техас, США
Дані про сіквенси (послідовності) протеїну матурази К (matK) та рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилази (rbcL) із різних видів рослин, які належать до родини Amaranthaceae s.l., було отримано з бази даних GenBank (NCBI) та використано для побудови філогенетичних дерев (дендрограм).
Результати підтвердили правильність зроблених раніше за даними паліноморфології висновків щодо близької спорідненості видів, які розташовані в класичній системі родини Amaranthaceae Juss. у різних підродинах та трибах. Такі висновки дозволяють більш гнучко й точно застосовувати дані паліноморфології в систематиці покритонасінних рослин.
 
Ключові слова: біоінформатика, матураза K, рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза, філогенія, Amaranthaceae, паліноморфологія.
 

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008