Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2009

Ж-л "Бiотехнологiя" Т. 2, № 2, 2009
С. 103-108, Бiблiогр. 26, укр.
УДК: 581.33:582.663:575.113:575.21

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ СТРЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ У МЕМБРАНАХ КЛІТИН МІКОПЛАЗМ

 М. Є. Романько

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

Встановлено, що зберігання клітин тест-штамів M. аrginini, M. gallisepticum та A. Laidlawii в ліофілізованому стані впродовж року приводить до зростання ступеня окиснювальної модифікації протеїнів. Регуляторні механізми інтенсивності ліпопероксидації в мембранах деліофілізованих клітин штамів M. аrginini, M. gallisepticum та A. Laidlawii характеризуються інтенсивністю реакцій посилення антиокиснювальної активності, гальмуванням активності каталази та накопиченням продуктів нейтрального й основного характеру. Потенціалу власної антиокиснювальної системи мембран деліофілізованих клітин досліджуваних тест-штамів недостатньо для зберігання нативної структури протеїнів мембрани та запобігання впливу активних метаболітів кисню, тобто роль антиокиснювальної системи в захисті мембран клітин мікроорганізмів доцільно розглядати не лише як регуляторну, а й як прогностичну. Результати роботи можуть бути корисними як прогностичні параметри в різноманітних біотехнологічних процесах, пов’язаних з накопиченням біомаси мікроорганізмів у середовищах, збагачених або лімітованих за будь-яким компонентом, та для контролювання якості імунобіологічних препаратів за допомогою цих тест-штамів.

Ключові слова: клітина, ліофілізація, ліпопероксидація, мембрана, мікоплазма, окиснювальна модифікація протеїнів, тест-штам.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008