Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3  2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 3, 2008
С. 56-63, Бібліогр. 13, укр.
УДК 581.143.6:576.5+663.1


ОДЕРЖАННЯ КУЛЬТУРИ ТКАНИН СИНЯКА ПОДОРОЖНИКОВОГО (Echium plantagineum L.) — ПРОДУЦЕНТА ШИКОНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ

Пороннік О. О., Шаблій В. А., Кунах В. А.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Одержано культуру тканин E. plantagineum із корінців насіннєвих проростків на агаризованому живильному середовищі 5С01. Культивування на живильному середовищі LS-м ініціювало біосинтез червоних шиконінових пігментів. Відселектовано варіант калюсної культури (3Ер), що накопичує 2,11% похідних шиконіну від сухої біомаси, вихід якої на 14-ту добу росту становить16 г/л живильного середовища.Методами тонкошарової хроматографії (на пластинках Sorbfill УФ 254) та хроматографії на колонці (Silica gel 60) досліджено спектр шиконінових похідних у процесі становлення культури. Встановлено, що органогенна культура на перших етапах культивування на живильному середовищі LS-м разом із червоними фракціями шиконінових пігментів синтезувала й сині. Проте через 1,5 року культивування клітини калюсу синяка синтезували тільки червоні фракції шиконінових пігментів.
 
Ключові слова: Echium plantagineum L., культура тканин рослин, червоні пігменти, похідні шиконіну, клітинні лінії — продуценти біологічно активних речовин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008