Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3  2008

Ж-л «Біoтехнологія» Т. 1, № 3, 2008
С. 47-55, Бібліогр. 26, укр.
УДК 579.841:577.15

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ
 

Визначено особливості енергетичного й конструктивного метаболізму С2-субстратів у Acinetobacter sp. В-7005 — продуцента екзополісахариду етаполану, виявлено сайти метаболічного лімітування і розроблено підходи до їх усунення. Показано, що «вузьким» місцем метаболізму етанолу в Acinetobacter sp. В-7005 є асиміляція ацетату: реакція, що каталізується ацетил-КоА-синтетазою, є швидкістьлімітувальною. Встановлено умови культивування бактерій, що дають змогу усунути лімітування С2-метаболізму і підвищити у три рази активність ацетил-КоА-синтетази.

За таких умов синтезується високоацильований етаполан зі ступенем ацилювання 3–15%. Середня молекулярна маса полісахариду становить 1,5 млн. і не змінюється у процесі виділення й очищення препарату. Підвищений вміст жирних кислот і висока молекулярна маса етаполану зумовлюють поліпшення реологічних властивостей його розчинів, що визначають практичну значущість цього полісахариду.
 

Ключові слова: екзополісахариди, біосинтез, метаболізм етанолу, регуляція С2-метаболізму, фізико-хімічні властивості.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008