Оберіть свою мову

`

ISSN 1995-5537

3  2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 3, 2008
С. 64-71, Бібліогр. 21, укр.
УДК: 577.15 + 543.6 + 543.9 + 543.55

 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут біології клітини НАН України, Львів
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
 
Проведено порівняльний аналіз ефективності використання різних за способом одержання та характеристиками препаратів гліцеролоксидази для створення амперометричного біосенсора, призначеного для визначення вмісту гліцеролу.
 
Вибрано препарат ферменту, після іммобілізації якого на поверхню перетворювача сенсор демонструє найкращі аналітичні характеристики. Визначено рН-оптимум роботи амперометричного біосенсора,
показано, що величина буферної ємності та концентрація фонового електроліту не впливають на його роботу. За допомогою створеного амперометричного біосенсора на основі іммобілізованої гліцеролоксидази здійснено аналіз гліцеролу у модельних розчинах.

Ключові слова: амперометричний біосенсор, гліцеролоксидаза, гліцерол, іммобілізація, електрохімічна полімеризація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008