Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 6, 2020
С. 58-63, бібліогр. 17, англ.
УДК: 619:616.98-078:578.842.2:577.2.08:636.4
https://doi.org/10.15407/biotech13.06.058

РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗРАЗКА ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ВІРУСУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР

 М. Кіт, О. Зленко, О. Солодянкін, В. Болотін, А. Герілович

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України, Харків,

Рекомбінантні плазміди, що містять цільові послідовності, часто використовують у лабораторній діагностиці як позитивний контроль для ПЛР. Метою дослідження було розроблення рекомбінантного позитивного контролю, що містить фрагмент гена вірусу Африканської чуми свиней. Ця послідовність кодує цільові ділянки усіх ПЛР-методик, що їх рекомендує для лабораторної діагностики АЧС Всесвітня організація охорони здоров’я тварин. Плазміду, що містить вставку розміром 1763 пн, клонували у Escherichia coli штаму DH5?. Після проведення очищення десятикратні серійні розведення плазмідної ДНК було використано під час проведення ПЛР. Мінімальна кількість копій плазміди, що детектується класичною ПЛР та ПЛР у режимі реального часу, становила 20 копій на реакцію. Розроблену плазміду можна використовувати як безпечний і ефективний позитивний контрольний зразок у разі лабораторної діагностики АЧС за допомогою ПЛР.

Ключові слова: вірус африканської чуми свиней, молекулярне клонування, ПЛР, рекомбінантний позитивний контроль.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020