Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 6, 2020
С. 50-57, бібліогр. 23, англ.
УДК: 577.112:57.083.3
https://doi.org/10.15407/biotech13.06.050

Поліклональні антитіла проти плазміногену людини: очищення, характеристика та застосування

 Т. А. Яценко, С. М. Харченко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Плазміноген/плазмінова система відіграє вирішальну роль у фібринолізі та регулюванні функцій клітин у широкому діапазоні нормальних та патологічних процесів. Дослідження ролі плазміногену/плазміну потребує добре охарактеризованих та ефективних інструментів, зокрема антитіла. У роботі описано виділення та подано характеристику поліклональних антитіл кроля проти плазміногену людини і продемонстровано підходи до ідентифікації плазміногену та його фрагментів з використанням одержаних антитіл. З метою  виділення антитіл застосовували стандартну процедуру імунізації тварин і забору крові, виділення сироватки, висолення протеїнів та афінну хроматографію. Для характеристики та застосування антитіл використовували такі методи: імуноензимний аналіз, вестерн-блот, кон'югацію протеїнів з протокову цитометрію та спектрофлуорометрію. Показано, що антитіла взаємодіють з Glu- і Lys-плазміногеном людини, кринглами 1-3 та 1-4 плазміногену, міні-плазміногеном, важким та легким ланцюгами плазміну. Ми пропонуємо застосовувати антитіла до плазміногену для прямого імуноензимного аналізу, Вестерн-блот-аналізу та після мічення флуоресцентною міткою для протоової цитометрії та спектрофторометричного аналізу зв’язування плазміногену з клітинами. Отримані антитіла до плазміногену є перспективними інструментами для дослідження як фібринолітичних, так і сигнальних функцій плазміноген/плазмінової системи.

Ключові слова: плазміноген, поліклональні антитіла кроля, афінна хроматографія, імуноензимний аналіз, вестерн-блот, FITC-мічення, протокова цитометрія, спектрофлуориметрія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020