Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 6, 2020
С. 41-49, бібліогр. 34, англ.
УДК: 616.11
https://doi.org/10.15407/biotech13.06.041

 ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ СКАФФОЛДУ З ПЕРИКАРДА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ДЛЯ ПОТРЕБ КАРДІОХІРУРГІЇ

 А. А. Сокол, Д. А. Греков, Г. І. Ємець, Н. В. Щоткіна, А. А. Довгалюк, Н. М. Руденко, І. М. Ємець

ДУ «Науково – практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, Київ

Метою дослідження було оцінити властивості скаффолду, отриманого при децелюляризації перикарду великої рогатої худоби 0.1% розчином додецилсульфату натрію. Експеримент включав стандартні гістологічні, мікроскопічні, молекулярно-генетичні, біомеханічні методи. Скаффолд протестований на цитотоксичність in vitro та біосумісність in vivo.  Показано високу ступінь очистки позаклітинного децелюляризованого матриксу від клітин та їх компонентів. Біомеханічні характеристики були такими самими, як і нативного перикарда. При довготривалому контакті не спостерігали цитотоксичного впливу на клітини людини.  Відмічено біоінтеграцію скаффолду в тканини лабораторних тварин, що підтверджує потенційну можливість використання імпланту в кардіохірургічний практиці.

Ключові слова:. перикард великої рогатої худоби, скафолд, децелюляризація, кардіоімплант, тканинна інженерія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020