Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (Електронна версія)
ISSN 2410-7751 (Друкована версія)

2 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
С. 71-78, бібл. 20, англ
УДК: 663.1:631.363.
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.071

 ФЕРМЕНТАЦІЯ ГІДРОЛІЗАТІВ ЖОМУ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ ФЕРМЕНТАЦІЯ ГІДРОЛІЗАТІВ ЖОМУ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ Mucor indicus

 Ф. А. Тереза

Самарський университет, РФ

Метою дослідження було проаналізувати ферментабельність жому прегідролізату цукрової тростини за допомогою Mucor indicus. Прегідролізати було отримано шляхом кислотного гідролізу жому цукрової тростини й детоксифіковано перед ферментацією. Штам форми адаптовано до інгібіторів, які містяться в прегідролізатах. Виробництво етанолу й споживання цукру досліджено за аеробних умов та обмеження доступу кисню. Для оригінального штаму споживання цукру було неповним, а етанол вироблявся з виходом 0.39 ± (0,02) г г–1. Збільшення толерантності M. indicus до інгібіторів сприяло100%-й ферментації із повним споживанням глюкози. Найбільший рівень споживання ксилози зафіксовано в експериментах з аеробною ферментацією. Етанол був основним продуктом ферментації, і його вихід становив 0.41 ± (0,02) г г–1 за умов обмеження доступу кисню і 0.37 ± (0,02) г г–1 — за аеробних умов. Також було досліджено використання не лише моносахаридів, але й інших вуглеводів. Ще однієюперевагою M. indicus, виявленою під час досліджень, була здатність ферментувати пентози, гексози й олігосахариди.

Ключевые слова: біоетанол, жом цукрової тростини, кислотний гідроліз, Mucor indicus, нитковидні гриби.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019