Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкований варіант)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

2 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
С. 63-70, бібл. 46, англ.
УДК: 571.27: 581.6
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.063

 ФІТОХІМІЧНИЙ СКРИНІНГ ЗБОРУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА ОСНОВІ Portulaca oleracea ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОКСИДАТИВНИЙ МЕТАБОЛІЗМ МАКРОФАГІВ

. Гахраманова1, Р. Довгий2, M. Рудык2, O.Моложава2, В.Святецькая2, Л.Сківка2

1Медичний центр Nargiz, Баку, Азербайджан
2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було дослідити фітохімічні характеристики водного екстракту збору лікарських рослин, до складу якого входить P. oleracea, та його вплив на оксидативний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей. Якісний фітохімічний аналіз проводили колориметричним методом, кількісний аналіз фенолів здійснювали в тесті з використанням галової кислоти як стандарту. Перитонеальні макрофаги мишей виділяли без попередньої сенситизації. Лейкотоксичний ефект водного екстракту збору лікарських рослин оцінювали в МТТ-тесті. Генерацію реактивних форм кисню досліджували в тесті з нітросинім тетразолієм. Фітохімічний аналіз виявив у складі водного екстракту збору лікарських рослин присутність водорозчинних і водонерозчинних фенолів, танінів, сапонінів, флавоноїдів, серцевих глікозидів і кумаринів. Водний екстракт досліджуваного збору лікарських трав у діапазоні концентрацій 1–1000 мкг/мл(ліофілізату в дистильованій воді) не чинив токсичного ефекту на перитонеальні макрофаги мишей, спричинював статистично достовірне дозозалежне посилення їх оксидативного метаболізму. Відсутність токсичної дії та здатність посилювати оксидативний метаболізм перитонеальних макрофагів дають підстави припустити модуляторні властивості досліджуваного водного екстракту збору лікарських рослин щодо ефекторів вродженого імунітету.

Ключові слова: водний екстракт збору лікарських рослин, Portulaca oleracea, перитонеальні макрофаги, реактивні форми кисню.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019