Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 3 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.047
С. 47-55, бібліогр. 27, англ.
УДК: 631.81.033:574

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПЛІВОК ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ЗА СТАТИЧНИХ УМОВ

Ogbuagu Dike Henry 1, Nwachukwu Ikenna Ndubuisi 2, Ejike Onyinye Joy 1

1 Відділ екологічних технологій, Федеральний технологічний університет, Оверрі, Нігерія
2 Відділ мікробіології, Федеральний технологічний університет, Оверрі, Нігерія

Метою дослідження було використання біоплівок як екотоксикологічної моделі для видалення відібраних важких металів (Cd, Cu, Cr, Zn і Pb) зі стічних вод за статичних умов. Біоплівки вирощували в трьох відградуйованих концентраціях фільтратів металів (0,625, 0,417 і 0,250%), збирали через 1, 2 і 3 тижні й аналізували на вміст важких металів. Середні значення піків в утворених біоплівках досягли максимуму на 21-й день: Cd – від 0,000 до 0,040 (середнє значення = 0,00837 ± 0,002), Cu  від 0,000 до 0,122 (середнє значення = 0,03929 ± 0,012), Cr  від 0,000 до 0,500 (середнє значення = 0,05821 ± 0,021), Zn від 0,000 до 1,456 (середнє значення = 0,31833 ± 0,109) і Pb  від 0,000 до 0,099 (середнє значення = 0,02129 ± 0,006) мг/м. Накопичення металів істотно збільшилось із часом [F (205,59) > Fcrit (3,95)] за 95%-го довірчого інтервалу. Значення для Pb були значно вищі в 0,625%-й вилуговуваній суміші фільтрату, ніж контроль (Sig F = 0,034) за P < 0,05, тимчасом як для Cd і Cu  трохи вищі, ніж контрольні. Застосування біоплівки призвело до невеликого видалення важких металів зі стічних вод за статичних умов.

Ключові слова: важкі метали, біоплівки, біоакумуляція, стічні води, статичні умови.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018