Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 3 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.027biotech1https://doi.org/10.15407/biotech11.03.027.03https://doi.org/10.15407/biotech11.03.027027
С. 27-46, бібліогр. 198, англ.
УДК: [577.112.083/616.931]:[615(331+371+375)+616-006.04]

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА  МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ

Манойлов К. Ю.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної Академії Наук України, Київ

Метою огляду був аналіз даних літератури, пов'язаних із практичним застосуванням різноманітних похідних дифтерійного токсину. Дослідження взаємодії дифтерійного токсину з чутливими і резистентними клітинами ссавців проводили вже протягом відносно тривалого часу, однак й дотепер існують деякі невирішені проблеми, що стосуються молекулярних механізмів його функціонування. Нативний дифтерійний токсин і частини його молекули, які зберігають токсичність, використовують як інструменти у новітніх біотехнологічних методах специфічного знищення підтипів клітин у багатоклітинних організмах. Нові рекомбінантні похідні дифтерійного токсину періодично отримують у лабораторіях у всьому світу. У біологічних дослідженнях аналоги дифтерійного токсину є зручними інструментами для вивчення функцій природного токсину. Нетоксичний аналог дифтерійного токсину, протеїн CRM197, вже введено в клінічну практику як компонент вакцин і протипухлинний агент. Терапія спрямованими токсинами на основі дифтерійного токсину є потенційно  перспективною  для лікування раку, тому вивчення його похідних дифтерійного токсину має велике значення для біотехнології та медицини.

Ключові слова: клітинна абляція, CRM197, дифтерійний токсин, імуногенність, терапія направленими токсинами, токсоїд.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018