Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 3 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005  
С. 5-26, бібліогр. 148, англ.
УДК: 004:591.5:616-006

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У БІОТЕХНОЛОГІЇ: ЕЛЕКТРОННІ МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Ключко О. М.

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ

Мета роботи – дати огляд високорозвинутих інформаційних систем з базами даних, розроблених у медицині для застосування в біотехнології, а також використовувати цей досвід для створення нових систем. Методи для вирішення цієї проблеми – це методи сучасної інформатики та комп'ютерних наук. У даній статті на основі досліджень багатьох джерел наведені класифікація сучасних медичних інформаційних систем та детальний опис їх різних версій. Представлено також опис розробленої авторами електронної інформаційної системи з біохімічної лабораторією та захистом персональних даних, створеної для лікарні в Поліській області України, забрудненої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова: біоінформатика, електронні медичні інформаційні системи, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018