Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 2 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.023
С. 23-29, бібліогр. 12, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОЧАСТОК
НА ОСНОВІ ПОЛІ(ЛАКТИД-КOГЛІКОЛІДУ) НАВАНТАЖЕНИХ ДИФТЕРІЙНИМ ТОКСОЇДОМ

Т. О. Чудіна 1, 2, М. А. Скорик 3, Є. І. Легач 4

1Інститут біохімії ім. А.В.Палладіна НАН України, Київ
2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
3ТОВ «НаноМедТех», Київ, Україна
4Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Ха
рків

Мета роботи — синтезувати частинки на основі полі(лактид-ко-гліколіду) — PLGA й одержати їх комплекси з нетоксичним фрагментом дифтерійного токсину, міченим зеленим флуорисцентним протеїном (ЕGFPSubB); охарактеризувати певні фізико-хімічні властивості отриманих кон’югатів і дослідити вплив модифікації поверхні.

Було синтезовано два типи частинок PLGA: з іммобілізованим антигеном на поверхні частинок — PLGA 1, та з інкапсульованим всередині частинки — PLGA 2. Отримані мікрочастинки характеризувалися за навантаженням антигену, розміром часток, індексу полідісперсності та вивільнення антигену in vitro.

Ключові слова: дифтерійний токсоїд, мікрочас тинки полі(лактид-когліколевої) кислоти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018