Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 2 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.005 
С. , бібліогр. , англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

О. М. Ключко

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи було узагальнити та проаналізувати використання електронних інформаційних систем у біотехнології для створення нових версій цих систем. Опрацьовано публікації стосовно систем різних типів, придатних для вирішення проблем у біотехнології. Подібні системи, які традиційно належать до біології і медицини, було класифіковано. Розглянуто перспективи їх застосування для розроблення в подальшому більш досконалих електронних систем.

Ключові слова: біоінформатика, електронні інформаційні системи, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018