Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

2 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
С. 30-39, бібліогр. 20, англ.
УДК: 579.74 + 616-097
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.030

 РОЗПІЗНАВАННЯ АНТИГЕНІВ Mycobacterium tuberculosis MPT63 ТА MPT83 ПОЛІКЛОНАЛЬНИМИ ТА scFv АНТИТІЛАМИ МИШІ

 А.А. Сіромолот1, 2, Д.В. Колибо1, 2

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна

Метою дослідження було охарактеризувати імуноглобулін G (IgG) опосередковану відповідь за умов експериментальної імунізації лабораторних мишей очищеними рекомбінантними протеїновими препаратами Mycobacterium tuberculosis MPT63, MPT83, еквімолярним коктейлем протеїнів та штучним злитим протеїном MPT83-MPT63, а також отримати рекомбінантні одноланцюгові варіабельні фрагменти антитіл scFv до MPT63 та MPT83 проти цих антигенів.

Дослідження показало, що гуморальна імунна відповідь до MPT63, MPT83, химерного протеїну MPT83-MPT63 та еквімолярної суміші MPT63 і MPT83 істотно відрізняється. Для кожного антигену рівні сироваткових антитіл оцінювали, використовуючи значення обрізання на основі індексу оптичної щільності. Доведено вирішальну роль MPT83 для імуногенності химерного протеїну та/або коктейлю окремих антигенів за умов імунізації лабораторних тварин.

Отримано специфічні scFv антитіла проти MPT63 та MPT83, які можуть бути використані для розроблення  системи для кількісного визначення антигенів, а також вивчення їхніх біологічних властивостей. Було показано високоімуногенні властивості N-кінцевої ділянки MPT83, що підвищує чутливість ELISA, й запропоновано використовувати химерний протеїн MPT83-MPT63 як перспективний кандидат на роль антигенної субстанції для серологічної діагностики туберкульозу.

Ключові слова: антигени MPT63, MPT83, поліклональні антитіла, scFv, діагностика.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018