Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

2 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.047
С. 47-56, бібліогр. 28, англ.
УДК: 577.218+575.22+633.11

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ДЕЯКИХ ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСУХОСТІЙКІСТЮ ПШЕНИЦІ

О.Р. Лахнеко 1, 2, А.І. Степаненко 1, 3, Є.В. Кузьмінський 2, Б.В. Моргун 1, 2

1Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ, Київ
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна
3Біологічна школа Університету Хунань, КНР

Метою дослідження було вивчити поліморфізм попередньо відібраних локусів генів трьох транскрипційних факторів (TaNAC2a, TaWRKY2, TaWRKY19) та протеїн пізнього ембріогенеза (LEA) дегидрину (Td29b), пов’язаних зі стійкістю пшениці до посухи. Структуру генів та хромосомну локалізацію було встановлено за допомогою біоінформаційних підходів. З’ясовано, що гени TaWRKY2 та TaWRKY19 складаються з 4 екзонів і 3 інтронів локалізованих на плечах 2BS та 1DS хромосоми, відповідно; TaNAC2a містить 2 екзони та 1 інтрон 7АS; Td29b — ген з одного екзону 3АS. У результаті використання полімеразної ланцюгової реакції не було виявлено поліморфізму для локусів генів TaNAC2a, TaWRKY19 та Td29b за допомогою попередньо відібраних пар праймерів. Проте для локусу TaWRKY2 виявлено поліморфні фрагменти. Скринінг поширення поліморфних локусів проводили для набору сортів пшениці та жита, давніх пшениць та міжвидових гібридів. Поліморфізм локусу TaWRKY2 свідчить про наявність деяких інших алелів цього гена. Ці дані є важливими для подальших досліджень посухостійкості пшениці.

Ключові слова: Triticum spp., полімеразна ланцюгова реакція, фактори транскрипції, TaNAC2a, TaWRKY2, TaWRKY19, LEA, Td29b, посухостійкість.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018