Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

2 2018

Ж-л “Biotechnologia Acta” Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.057
С. 57-63, бібліогр. 9, англ.
УДК: 628.355.2

ВИКОРИСТАННЯ АЕРАЦІЙНО-ОКИСНЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ РОТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

О. М. Ободович 1, Л. А. Саблій 2, В. В. Сидоренко 1, М. С. Коренчук 2

1Інститут технічної теплофізики НАН України
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою дослідження був пошук конструкції аератора-окиснювача та оптимальних параметрів його роботи для забезпечення умов перемішування та розчинення кисню, за яких не відбуватиметься порушення стану активного мулу.

Проведено випробування роботи аераційно-окиснювальної установки роторного типу з використанням мулової суміші з різними конструкціями аераторів-окиснювачів і за різними режимами роботи. Оцінювання впливу обробки на стан активного мулу здійснено за стандартними показниками: муловий індекс, хімічне споживання кисню. Також оцінено кількість і стан організмів активного мулу. Наведено результати якісного й кількісного аналізів активного мулу до та після обробки в установці. Виявлено параметри, за яких активний мул функціонує в задовільному режимі.

Ключові слова: активний мул, стічні води, аератор-окиснювач, муловий індекс.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018