Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 4, 2017  
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.044
С. 44-52, бІбл. 22, англ.
УДК: 606:546.289:662.7

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БІОВИЛУГОВУВАННЯ ГЕРМАНІЮ З ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ

І. А. Блайда, Н. Ю. Васильєва, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Метою роботи була оптимізація процесу біов илуговування германію з відвалів вуглезбагачення, а саме визначення оптимального складу нового живильного середовища для ацидофільних хемолітотрофних бактерій, що забезпечує максимальне вилучення цінного металу за мінімальний термін. Для оптимізації використовували метод математичного планування експерименту, адаптований до плану греко-латинських квадратів, розрахунки в якому ґрунтуються на дисперсійному аналізі. Формальне планування експерименту проводили з чотирма діючими факторами (компонентами живильного середовища) на чотирьох рівнях (концентрацій). Розрахунки було виконано в програмі Excel. Проведено аналіз значущості рівня фактора на підставі множинного рангового критерію Дункана для кожного дня експерименту, перевірки однорідності дисперсій за допомогою критерію Кохрена, а також значущості факторів за критерієм Фішера. Інтерпретацію одержаних результатів проводили як із математичної, так і з біологічної точок зору. В результаті для оптимального живильного середовища рекомендували комбінацію чинників і їхніх рівнів, що відповідає складу цього середовища, г/дм3: KH2PO4 — 1,0; (NH4)2SO4 — 2,0; KCl — 0,1; MgSO4 — 0,5; NH4Cl — 0,5; Na2S2O3 — 5,0. Це дає змогу досягти вилучення германію в розчин більше ніж на 90% за короткий термін (чотири доби), що було неможливо раніше.

Ключові слова: біовилуговування, ацидофільні хемолітотрофні бактерії, германій, відвали вуглезбагачення, план греко-римських квадратів, дисперсійний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017