Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 3, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.03.007
С. 7-19, бібліогр. 74, англ.
УДК: (542.2:546.3-168):615.9

ТОКСИЧНА ДІЯ НАНОЧАСТИНОК

Леоненко Н. С., Леоненко О. Б.

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ

В огляді узагальнено дані літератури, що стосуються оцінки токсичних ефектів нанорозмірних частинок за різних концентрацій і шляхів надходження до організму. Токсична дія нанооб’єктів є більш складною і різноманітною у порівнянні з такою традиційних токсикантів (важкі метали, органічні розчинники, отруйні речовини тощо). Незважаючи на зростаючу кількість даних, єдиних підходів вивчення токсичних ефектів наночастинок не існує, що вимагає розробки специфічних процедур оцінки їхньої токсичності.

Ключові слова: наночастинки, методи оцінки токсичної дії..

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008