Оберіть свою мову

doiЖ-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.02.040
С. 40-56, бібліогр. 22, англ.
УДК: 544.7

ЗВ’ЯЗУВАННЯ ВОДИ В КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОДРІБНЕНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НАНОКРЕМНЕЗЕМУ

В. В. Туров, Т. В. Крупська, А. П. Головань, Л. С. Андрійко, М. Т. Картель

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ

Метою роботи було визначити вплив частинок гідроущільненого нанокремнезему у нейтральному і кислому середовищах на зв'язування води подрібненою модельною рослинною сировиною, в якості якої використовували квіти Hibiscus sabdariffa та Calendula officinalis. За даними мікрофотографій та 1Н ЯМР-спектроскопії на поверхні частинок подрібнених рослин формується плівка кремнезему, що здатна  впливати на їх гідратованість. Запропоновано схему, відповідно до якої за взаємодії кремнезему з поверхнею під впливом молекулярних сил частина води з внутрішніх порожнин рослинної сировини (радіус пор заповнених водою зменшується) переміщується в зону контакту компонентів композиту (радіус кластерів адсорбованої води зростає). Шляхом вивчення десорбції активних речовин з подрібнених лікарських рослин та їх композитів на основі вихідного та гідроущільненого кремнезему показано, що формування композиту істотно знижує швидкість десорбції. Мінімальна десорбція реєструється з композитних систем, утворених гідроущільненим кремнеземом. Вивчені композитні системи є перспективними для медико- біологічних досліджень.

Ключові слова: 1Н ЯМР-спектроскопія, гідроущільнений нанокремнезем, Hibiscus sabdariffa, Calendula officinalis.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016