Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.02.034
С. 34-39, бібліогр., англ.
УДК: 579.841.11:577.114.083:578.865.1

АНТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ      Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens

Л.  Д. Варбанець1, С. Л. Рибалко2, Д. Б. Старосила2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
2Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Київ

Метою роботи було дослідити здатність ліпополісахаридів двох штамів Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens пригнічувати in vitro репродукцію вірусів людини –  грипу А/FM/1/47(H1N1) та простого герпесу 2 типу, бичачої діареї, що використовується як модель вірусу гепатиту С, а також інгібувати продукцію вірусу гепатиту С в модельній системі клітин, трансфікованих кДНК цього вірусу. Встановлено, що для обох ліпополісахаридів на трьох типах культур: MDCK, Vero та МDВК токсичність не проявлялась  навіть в концентрації 100,0 мкг/мл, а зниження інфекційного титру вірусу більш ніж на 2,0 lg ТЦД50 (ED99) досягалось вже при концентраціях 1,55 мкг/мл. Визначення індексів селективності препаратів ліпополісахаридів по відношенню до вірусу грипу А/FM/1/47(H1N1), простого герпесу 2 типу та бичачої діареї шляхом встановлення співвідношення максимальної нетоксичної концентрації до ED99 свідчить, що ліпополісахариди Р. chlororaphis subsp. аureofaciens УКМ В-306 та УКМ В-111 є ефективними інгібіторами репродукції досліджуваних вірусів: індекс селективності становить щонайменш 64. На моделі клітин Jurkat, трансфікованих кДНК вірусу гепатиту C людини, визначали навантаження РНК цього вірусу в клітинах, оброблених ЛПС Р. chlororaphis subsp. аureofaciens. Результати досліджень свідчать, що при введенні ліпополісахаридів обох штамів репродукція вірусу гепатиту С повністю інгібується.

Ключові слова: ліпополісахариди Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, віруси грипу, герпесу та гепатиту С.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016