Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.02.057
С. 57-66, бібліогр. 21, англ.
УДК: 577.21+ 633.11

ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЛЕЛІВ ГЕНУ PSY1, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА НАКОПИЧЕННЯ КАРОТИНОЇДІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ

О. В. Степаненко 1, 2, А. І. Степаненко 1, Є. В. Кузьмінський 2, Б. В. Моргун 1

1 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, Київ
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Метою дослідження було підібрати та оптимізувати маркерні системи для ідентифікації алелів генів Psy1, що відповідають за різний рівень накопичення каротиноїдних пігментів у зерні пшениці, та здійснити скринінг вибірки сортів для добору необхідних генотипів. Методом полімеразної ланцюгової реакції проаналізовано 162 зразки пшениці. Серед вибірки було виявлено сорти і лінії з різним алельним складом генів Psy-А1 та Psy-В1. Ген Psy-D1 не виявив поліморфізму. В результаті відібрано зразки з необхідними алелями генів Psy1, що потенційно мають підвищений вміст каротиноїдів у зернівках.

Ключові слова: гени Psy1, каротиноїди, молекулярні маркери, Triticum aestivum.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016