Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.02.067
С. 67-74, бібліогр. 21, англ.
УДК: 616+631.95:631.445.2/.4+633

ПРОБІТ-АНАЛІЗ ЗА ОЦІНКИ  ФІТОТОКСИЧНОСТІ Cd, Pb, Cu, Zn

Н. О. Риженко1,   В. М. Кавецький2

1Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, Київ
2Національний Університет «Києво-Могилянська академія»

Мета роботи полягала у розробці нового підходу при оцінці фітотоксичності важких металів   (Cd, Zn, Cu, Pb), використовуючи пробіт-аналіз. Методи досліджень вкючали пробіт-аналіз, хроматографію  у тонкому шарі сорбенту, статистичні методи (розрахунок найменшої суттєвої різниці, кореляційний аналіз). Результатами досліджень були: графічні формалізації залежності «доза-ефект» з розрахунком фітотоксичних доз (PhLD50 та PhLD95) для Cd, Cu, Pb, Zn в умовах дерново-середньопідзолистого ґрунту за імпактного забруднення. За значенням PhLD50 проведено порівняльну оцінку фітотоксичності Cd, Cu, Pb, Zn по відношенню до ячменю ярого. Найбільш токсичним   виявився Cd. Таким чином,  ряд фітотоксичності важких металів  за величиною PhLD50 має вигляд: Cd>Cu> Pb>Zn. Величини PhD50, за якими  проведено оцінку фітотоксичності металів, складали для Cd – 50, Cu – 129, Pb – 537, Zn–603 мг/кг рухомих форм на дерново-середньопідзолистому ґрунті. Результати дослідження мають відношення до оцінки небезпеки металу і контролю за станом росту сільськогосподарських культур.

Ключові слова: важкі метали, фітотоксичність,   пробіт-аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016