Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 6, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.06.082
С. 82-89, бібліогр. 16, англ.
УДК: 577.3.04

 6 2016

ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ НА ПРОДУЦЕНТ ТРЕОНІНУBrevibacterium flavum Brevibacterium flavum

Л. В. Маринченко 1, О. І. Ніжельська 2, Д. М. Литвиненко 1, Г. М. Заболотна 3

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2 Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство»
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та національної академії наук України, Київ
3 Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Досліджували вплив нетеплового міліметрового НВЧ-випромінювання на синтез треоніну бактеріями немутантного та мутантного штамів Brevibacterium flavum.

Частоти опромінювання було обрано за даними попередніх робіт – 41,76, 42,2 і 61,0 ГГц. Експозиція становила 10 хв. Контрольні зразки бактеріальної суспензії в колбах витримували в таких самих умовах, що й дослідні. Опромінені суспензії використовували як інокулят для засівання на мелясне сусло за t = +0 °С з аерацією. Після культивування протягом 3 діб у зразках, які були опромінені на частотах 42,2 та 61,0 ГГц, спостерігали збільшення колонійутворювальних одиниць в 1,4 та 1,9 раза, відповідно. Не підтвердився стимулювальний характер опромінення Brevibacterium flavum частотою 41,76 ГГц, що є активною для дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Кількість синтезованого треоніну визначали методом тонкошарової хроматографії на силуфолових пластинах. Значне збільшення вмісту треоніну в культуральній рідині виявлено для немутантного штаму (70% порівняно з контролем) після впливу частоти 61 ГГц. Спостерігалось розщеплення колоній за пігментацією після пересівання: контрольні зразки переважно були забарвлені, а опромінені бактерії втратили цю здатність одразу після опромінення, але після культивування опромінених зразків пігментація була відновлена. Здатність до пігментації підтверджено даними про накопичення треоніну в культуральній рідині. Мутантний штам Brevibacterium flavum не реагував на опромінення або цей вплив був негативним за генеративною здатністю та накопиченням треоніну в культуральній рідині.

Ключові слова: Brevibacterium flavum, треонін, нетеплове електромагнітне випромінювання, хвилі міліметрового діапазону.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016