Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 3 2016


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.061
С. 61-68, бібліогр 28., англ.
УДК:  577.21+575.22+633.16

SSR-АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ТА СПОРІДНЕНОСТІ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ

О. Р. Лахнеко1, Б. В. Моргун1, Р. M. Календар2, А. І. Степаненко2, А. В. Трояновська3, О. І. Рибалка3

1 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2 Республіканське державне підприємство «Національний центр біотехнології», Астана, Казахстан
3 Селекційно-генетичний Інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Одеса

Метою роботи було провести оцінювання генетичного поліморфізму сортів ячменю української та зарубіжної селекції на основі SSR-аналізу та локусів цінних сільськогосподарських ознак, а також скласти молекулярно-генетичні паспорти сортів. Для встановлення генетичного поліморфізму здійснювали ПЛР з наступним розділенням продуктів ампліфікації методом електрофорезу в агарозних та поліакриламідних гелях. Для встановлення філогенетичних зв’язків було застосовано метод незваженого попарного середнього — UPGMA. Побудовано дендрограму філогенетичних зв’язків 55 сортів ячменю та складено їхні молекулярно-генетичні паспорти, які можуть бути використані для перевірки сортів на відповідність еталонам, стабільність та чистоту.

Ключові слова: Hordeum vulgare, SSR-маркери, ПЛР-аналіз,  молекулярно-генетичні паспорти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016