Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 3, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.03.069
С. 69-75, бібліогр. 19, англ.
УДК: 576.32/.36:[611.018.21][615.375]:616-006.

ЕКСТРАКТ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН Staphylococcus aureus WOOD 46 ЯК ФАКТОР ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН

О. В. Скачкова 1, Н. М. Храновська 1, Л. М. Сківка 2, Р. І. Сидор 1, М. В. Іномістова 1, Т. С. Вітрук 1

1 Національний інститут раку МОЗ України, Київ
2 Київський національний університет ім.  Тараса Шевченка, Україна

Метою дослідження було вивчити вплив екстракту цитоплазматичних мембран Staphylococcus aureus Wood 46 на дозрівання та функціональну активність дендритних клітин, генерованих in vitro з моноцитів периферичної крові практично здорових пацієнтів і хворих на злоякісні новоутворення. Встановлено, що екстракт цитоплазматичних мембран у мінімальній із досліджуваних концентрацій (0,2 мкг/мл) достовірно посилює експресію молекул CD86 і HLA-DR та мРНК цитокінів ІFN-γі TNF-α, а також хемокіну CCR7 в генерованих дендритних клітинах. Результати свідчать, що екстракт цитоплазматичних мембран сприяє Т1-хелперній поляризації дендритних клітин і може бути використаний для їх генерації під час виготовлення дендритноклітинних вакцин для імунотерапії онкологічних хворих.

Ключові слова: дендритні клітини, екстракт цитоплазматичних мембран, дендритноклітинні вакцини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016