Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 2 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.082
С.  82-86, бібліогр.  17, англ.
УДК:  602.6:635.9

ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЧИСТОЇ КУЛЬТУРИ ГРИБІВ РОДУ Pleurotus in vitro

Т. В. Іванова 1, І. С. Откидач 1, Н. О. Кузьомко 1, А. В. Заруцька1, А. О. Мамонтова1, К. В. Юронька 2, М. Д. Мельничук3

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
2 Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
3Київська обласна державна адміністрація

Метою дослідження була модифікація живильного середовища для базидіоміцету роду Pleurotus та визначення лінійної швидкості його росту. Використовували біотехнологічні (одержання та субкультивування штаму НК-35 в умовах in vitro) і статистичні методи. Показано, що відомі раніше середовища не забезпечують достатньої швидкості росту міцелію і необхідного врожаю біомаси. Вивчено нові компоненти живильного середовища для отримання більшої біомаси чистої культури вищих базидіоміцетів роду Pleurotus. Живильне середовище для чистих культур вищих базидіоміцетів, яке містить агар-агар і воду, додатково включало відвари зерна вівса та кори дуба у співвідношенні на 1 л: агар-агар 15 г, відвари – зерна вівса 600 мл, кори дуба 250 мл, дистильована вода – до 1 л. Результати аналізу лінійної швидкості росту Pleurotus ostreatus на досліджуваних і контрольному живильних середовищах, розрахунок коефіцієнта кореляції свідчать про те, що  для виділення і вирощування штамів гливи звичайної найбільш придатним є середовище зі вмістом відварів зерен вівса і кори дуба. Одержані результати використовуватимуться у подальшому для отримання чистої культури грибів роду Pleurotus в умовах in vitro.

Ключові слова: оптимізоване живильне середовище,   базидіоміцети роду Pleurotus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016