Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 2 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.061
С. 61-69 , бібліогр. 30, англ.
УДК:  633.11.575.24

РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРИБИ Triticеae L.

Т. З. Москалець 1, С. П. Васильківський 1, В. К. Рибальченко 2

1 Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Досліджено механізми реалізації адаптації представників триби Triticеae L. за біохімічними маркерами. Показано, що посухостійкі представники триби  на субклітинному рівні характеризуються ідентифікацією алелів генів посухостійкості Dreb 1, глютенінів Glu-D1, гліадинів Glі-1В1, Glі-6D2, Glі-6D3, Glі-6В2 та високим вмістом протеїну в зерні (14,2–18,0%). Слабопосухостійким рослинам притаманний підвищений статус супероксиддисмутазної, пероксидазної та каталазної активності листя. Встановлено, що критеріями морозо- і зимостійкості рослин є: нагромадження високого загального вмісту цукрів у вузлі кущення (26–38 мг/г) як кріопротекторів і джерела енергії та економна витрата їх упродовж осінньо-зимового періоду. Екзогенним виявом високого рівня адаптивності рослинних організмів до різноманітних стресових умов зимового періоду є висока фотоперіодична чутливість, що виявляється у слабкій диференціації точки росту восени і пізньому відновленні весняної вегетації. Адаптаційні зміни на субклітинному рівні узгоджуються з показниками посухостійкості (високим індексом листкової пластинки, глянцевим покриттям, довготривалим зеленим забарвленням листка, наявністю остюків, значним приростом сухої маси за посушливих умов).

Ключові слова: Triticum аestivum L., Secale cereale L., Triticum trispecies Shulind, біохімічні маркери.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016