Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (on-line)

 2 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.055
С.  55-60-, бібл.26, англ.
УДК: 602.64

ОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ «БОРОДАТИХ» КОРЕНІВ ЕСТРАГОНУ Artemisia dracunculus L.

К. О. Дробот, А. М. Шаховський, Н. А. Матвєєва

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Метою роботи було розроблення біотехнології генетичної трансформації рослин естрагону  Artemisia dracunculus L. Як вектор було використано Аgrobacterium rhizogenes дикого штаму А4. Уперше одержано культуру «бородатих» коренів естрагону. Серед використаних експлантів (корені, стебло, листя та гіпокотилі 14-добових культивованих in vitro проростків естрагону) оптимальним типом виявилось листя. У разі його використання частота трансформації сягала 20%. Встановлено, що важливим біотехнологічним чинником, який впливає на частоту трансформації, є час кокультивування експлантів з агробактерією. Трансгенні лінії коренів відрізнялися за морфологією та швидкістю росту. Приріст маси «бородатих» коренів через три тижні культивування на безгормональному середовищі ? Mурасіге-Скуга варіював від 17 до 32 разів.

Ключові слова: Artemisia dracunculus, генетична трансформація, Agrobacterium rhizogenes А4, культура «бородатих» коренів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016