Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

2 2016  

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.007
С. 7-18, бібліогр. 54 , англ.
УДК: 579.841: 577.114

ОТРИМАННЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

Т. П. Пирог, М. О. Івахнюк, А. А. Вороненко

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено дані літератури і результати власних досліджень авторів щодо синтезу мікробних екзополісахаридів на різних промислових відходах (харчової промисловості, сільськогосподарського сектору, виробництва біодизеля тощо). Використання промислових відходів для отримання екзополісахаридів дасть змогу не лише вирішити проблему накопичення вторинної сировини, а й зменшити витрати на біосинтез практично цінних метаболітів. Зроблено висновок про те, що застосування деяких відходів, порівняно з традиційними вуглеводними субстратами, окрім екологічних, має низку технологічних переваг: наявність ростових факторів, відсутність потреби у піногаснику та стерилізації субстрату.

Ключові слова: екзополісахариди, промислові відходи, інтенсифікація біосинтезу.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2016