Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.041
С. 41-47, бібліогр. 19, англ.
УДК: 577.15 (088.8)

ВИДІЛЕННЯ Й ОЧИЩЕННЯ ЛІЗОЦИМУ З ПРОТЕЇНІВ КУРЯЧОГО ЯЙЦЯ

С. С. Декіна 1, 2, І. І. Романовська 1, А. М. Овсепян 1, М. Г. Бодюл 2,
В. А. Топтіков 3

1 Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса
2 Одеський національний політехнічний університет
3 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Метою роботи було розроблення методу виділення лізоциму з протеїну курячого яйця. Лізоцим виділяли методом диференційної денатурації протеїнів шляхом нагрівання зі зміною рН середовища, наступною нейтралізацією, діалізом і доочищенням з використанням гель-хроматографії на Sephadex G-50. Активність визначали бактеріолітичним методом (субстрат – Micrococcus lysodeikticus 4698), чистоту ензиму і молекулярну массу – SDS-електрофорезом і мас-спектрометрією. Модифіковано спосіб виділення лізоциму з протеїну курячого яйця з виходом ензиму 3,2 ± 0,2% і бактеріолітичною активністю 22 025 ± 1 500 од/мг. Згідно з даними електрофорезу виділений ензим характеризується високим ступенем чистоти (~ 95–98%) і за основними фізико-хімічними характеристиками подібний до лізоциму фірми AppliChem. Одержаний продукт зберігається в кристалічному стані в умовах низьких температур (–24 оС) упродовж 9 міс. Запропонований спосіб виділення дає змогу одержувати в лабораторних умовах стабільний активний лізоцим із протеїну курячого яйця з високим ступенем чистоти для використання у біотехнології.

Ключові слова: протеїн курячих яєць, лізоцим.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008